Turning the Catwalk into a Dogshow

Ozzy!
Essie & Grietjie
Max!
Hugo!
Frankie!
Ozi!
Archer!
Yoda!
Olga!