Turning the Catwalk into a Dogshow

Ellie!
Ozzy!
Essie & Grietjie
Max!
Hugo!
Frankie!
Ozi!
Archer!
Yoda!